Bilförmån och förmånsvärde

Om du genom ditt arbete som anställd eller företagare har tillgång till en bil registrerad på din arbetgivare eller ditt företag kan du komma att få betala skatt för detta, såkallad bilförmån.
Om du använder bilen i mer än ringa omfattning, enligt skatteverket färre än 10 gånger per år och max 100 mil totalt per år behöver du inte betala för bilförmån. Använder du fordonet mer än ringa omfattning enligt skatteverket ska du taxeras upp.

Det är du som företagare eller din arbetsgivare som ska kunna styrka att bilen inte används mer än ringa omfattning för att slippa förmånsvärde. Det finns ingen lagstiftning på området men skatteverket önskar en väldigt noggrann förd körjournal utan logiska brister.  Exempel på logiska brister i körjournalen kan vara att mätarställningen inte är synkad med besiktningsprotokoll och
bilservicar. Dvs att körjournalen visar annan mätarställning än vid besiktningstillfället exempelvis. Andra vanliga fenomen är att bilen verkar dra betydligt mer än vad som är normalt om man jämför bensinkvitton i bokföringen för fordonet mot antalet mil den körts.

Bilförmån i deklarationen
Bilförmån tas upp i självdeklarationen. Ett förmånsvärde räknas ut som är beroende av en mängd regler kring bilens ålder och nybilpriset m.m.
Det framräknade förmånsvärdet läggs ovanpå din bruttolön och du upptaxeras. En bilförmån ger med andra ord utslag  i din självdeklaration som en högre lön före skatt.

Om förmånsvärde
Följande beräkning används för att beräkna förmånsvärdet:

– 31,7% av ett prisbasbelopp + nybilspriset multiplicerat med 75% av gällande statlåneränta plus 9 procent.
120% av kostnaden för drivmedel tillkommer för privatresor som betalats av arbetsgivaren.

Det finns en mängd regler att ta hänsyn till vid beräkning av förmånsvärde för bil. Regler och procentssatser ändras från år till år. TIPS: Skaffa senaste reglerna för förmånsvärden för gällande år.